Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych – moment formalno-prawny sprzedaży (wystawienie faktury za sprzedane wyroby)

 

Przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych księguje się w cenie netto sprzedanych wyrobów gotowych.