Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Zmarł Profesor Zbigniew Messner

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci

Śp. Prof. zw. dr. hab. dr. h. c.
Zbigniewa Messnera

Wyrazy współczucia i kondolencje dla rodziny i bliskich

członkowie SKNR Rachmistrz