Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Konferecja w Lublinie

W dniach 22 – 23 października 2013 roku, na terenie Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie odbyła się II Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa o tytule przewodnim: „Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji”, organizowana przez Grupę Rachunkową Rewident KNE UMCS. Nie zabrakło na niej członków naszego koła, które było reprezentowane przez silne dziesięcioosobowe grono Rachmistrzów. Poza reprezentantami naszej uczelni, na konferencje przyjechały również osoby z takich ośrodków naukowych w Polsce jak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zagranicy – Politechnika Lwowska.

Pierwszego dnia konferencji swoje wystąpienie miał Arkadiusz Kardas z referatem pt. „Podobieństwa i różnice między modelem kontynentalnym a anglosaskim na przykładzie polskiego i brytyjskiego systemu rachunkowości”, Aleksandra Tomczak i Daniel JaworskiMetody kontroli jakości sprawozdań finansowych wykorzystywane w audycie zewnętrznym”, a także Ewelina Papaj i Wioleta Placha, które przedstawiły aspekty „Wyceny inwestycji według polskiego prawa bilansowego i standardów międzynarodowych”. Zwieńczeniem pierwszego dnia referatowych zmagań, był obiad w uczelnianej stołówce popularnego KUL-u, a następnie podziwianie uroków miasta w przepięknej aurze złotej polskiej jesieni. Dzień zakończyło przyjęcie integracyjne w miejscowym klubie, w którym adepci rachunkowości mieli okazję do wymiany swoich poglądów oraz bliższego poznania organizatorów jak i również innych uczestników konferencji. Nie obyło się także bez dzikich pląsów na parkiecie.

Drugiego dnia odbyły się dwie sesje referatowe, w których swoje prace prezentowali: Monika BernaśRewizja finansowa w aspekcie wiarygodności sprawozdań finansowych”, Krystian Groń wraz z Patrycją Skornią Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych według międzynarodowych standardów rachunkowości oraz regulacji krajowych”, Monika KarczewskaWycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według polskiego prawa bilansowego i standardów międzynarodowych”, a także Olga HutyraPrezentacja informacji w sprawozdaniach finansowych – wskazanie różnic między Ustawą o rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości”.

Podsumowując Lublin to piękne miasto szczególnie o tej porze roku, a czas spędzony             w murach Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie okazał się bardzo owocny nie tylko ze względu na poszerzenie wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów, ale także z uwagi na zawarcie nowych znajomości oraz utrwalenie starych. Warto na zakończenie podziękować organizatorom z Grupy Rewident za sprawne przeprowadzenie oraz miłą atmosferę w czasie trwania konferencji i życzyć spotkania w przyszłym roku.

[nggallery id=2]