Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

CIMA Polska partnerem XIII Ogólnopolskich Dni Rachunkowości

Partnerem XIII Ogólnopolskich Dni Rachunkowości została CIMA Polska.🥳

Na uczestników Konferencji czekać będą już jutro gadżety przekazane przez naszego Partnera.🎁

Kilka słów o naszym Partnerze:
Organizacja CIMA jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Będąc częścią Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości) zrzesza członków i studentów ze 192 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu.

Dziękujemy za współpracę!😍