Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Uniwersytet Ekonomiczny wspiera XIII Ogólnopolskie Dni Rachunkowości

Swoim wsparciem obdarzył nas również Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Partner XIII Ogólnopolskich Dni Rachunkowości.😍

Dziękujemy za przekazane dla uczestników wydarzenia gadżety, pomoc i możliwość zorganizowania wydarzenia w murach Uniwersytetu.🏫🤩