Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Ogólnopolski Kongres Ekonomicznych Kół Naukowych

W dniach 8 – 10 listopada w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce Ogólnopolski Kongres Ekonomicznych Kół Naukowych. Projekt ten powstał z inicjatywy czterech organizacji studenckich z Łodzi i Warszawy: Koła Naukowego Strategii Gospodarczej UW,Studenckiego Koła Naukowego Konsultingu przy Szkole Głównej Handlowej oraz Studenckiego Koła Naukowego Progress i Studenckiego Koła Naukowego OPTEAM z Uniwersytetu Łódzkiego.

Ogólnopolski Kongres to konferencja, której uczestnikami są przede wszystkim studenci zrzeszeni w ekonomicznych kołach naukowych największych polskich uczelni a także przedstawiciele uczelni oraz przedstawiciele pracodawców. Spotkanie to będzie przełomowym krokiem na drodze do silniejszej integracji studenckich środowisk naukowych i pozwoli na efektywną wymianę doświadczeń pomiędzy firmami, władzami uczelni i środowiskiem akademickim.

UWAGA!

W ramach Kongresu odbędzie się OGÓLNOPOLSKI KONKURS na najlepszy esej dotyczący współczesnej edukacji wyższej w Polsce. Skierowany jest on do studentów z całej Polski mających własne obserwacje, propozycje i koncepcje dotyczące kształtu edukacji ekonomicznej w Polsce.

Prace należy przesłać na adres: konkurs.esej@gmail.com

W terminie do 18.10.2012r.

Konkurs ten daje szansę autorom najlepszych prac na udział w Kongresie. Ponadto na zwycięzców czekają także cenne nagrody rzeczowe oraz publikacja pracy, a także bezpłatny udział w konferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Więcej szczegółowych informacji na temat KONKURSU oraz Kongresu można znaleźć na:

www.kongres.waw.pl