Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Aktualności

Umowa o dzieło a zgłoszenie do ZUS

Art. 22. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 36 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

 

 

Czytaj dalej..

Pożyczka dla mikro przedsiębiorców

Biorąc pod uwagę cel mikropożyczki czyli utrzymanie w zatrudnieniu pracowników, mikroprzedsiebiorca, który nie zatrudniał pracowników na dzień 29.02.2020r. nie może ubiegać się o pożyczkę.
Pożyczka jest otrzymywana z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5000,00zł.
Oprocentowanie 0,05 stopy redyskonta weksli w
Czytaj dalej..
Partnerzy
{"slides_column":"5","slides_scroll":"2","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}