Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Partnerzy

EY

EY to światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego. Firma zatrudnia ponad sto tysięcy osób w 140 krajach. Polskie siedziby Ernst & Young zlokalizowane są w 6 miastach: Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Łodzi.

Pracownicy EYY to profesjonaliści, dla których najważniejsze są: uczciwość, szacunek i praca zespołowa. To ludzie pełni energii i entuzjazmu, nie bojący się wyzwań i odważnie realizujący swoje zadania. Dzięki możliwości nieustannego rozwoju i dążenia do sukcesu są ludźmi spełnionymi.

Dzisiejszą pozycję wiodącej organizacji Ernst & Young zawdzięcza odważnemu kierownictwu oraz zaangażowaniu pracowników na całym świecie.

Swoim klientom oferują cały wachlarz usług najwyższej jakości. Mogą pochwalić się doświadczeniem w branżach tj. motoryzacja, media i rozrywka, chemia, nafta, gaz, energetyka, nieruchomości, technologia, telekomunikacja, produkty konsumenckie. Świadczą również szereg usług dla sektora rządowego i publicznego oraz ochrony zdrowia. Oferują także usługi finansowe, m.in. z zakresu zarządzania aktywami czy bankowości i rynków kapitałowych.

Kontakt:

EY

Biuro w Katowicach

ul. Chorzowska 50

40-121 Katowice

telefon: +48 32 760 77 00

fax: +48 32 760 77 10

www.ey.com/PL

 

PricewaterhouseCoopers

 PricewaterhouseCoopers świadczy usługi audytowe, doradcze i podatkowe w oparciu o specjalizację branżową dla Klientów z sektora publicznego i prywatnego. W polskich biurach w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie pracuje ponad 1000 osób.

W strukturze PricewaterhouseCoopers w Polsce działają zespoły branżowe w takich dziedzinach gospodarki, jak: energetyka, branża metalowa i górnicza, branża chemiczna, naftowa i gazownicza, handel, nieruchomości, motoryzacja, sektor farmaceutyczny, sektor finansowy, technologia, komunikacja, media i rozrywka, transport i logistyka, sektor publiczny, sektor drzewny, papierniczy i meblarski.

W ramach kompleksowej obsługi Klientów w Katowicach firmę reprezentują działy: Audyt i usługi doradcze, Doradztwo podatkowe.

Wspolnie z katowickim oddziałem PricewaterhouseCoopers od grudnia 2006 r. organizujemy cykliczne „Konsultacje z profesjonalista”. Członkowie naszego Koła mieli przyjemność uczestniczyć w PwC Day, który odbył się 26 maja 2006 r. oraz 10 maja 2007 r. w siedzibie firmy.

Kontakt:

PricewaterhouseCoopers

Biuro w Katowicach

Millenium Plaza

ul. gen. Sowińskiego 46

40-018 Katowice

telefon: 032 604-02-00

fax: 032 604-03-00

www.pwc.com/pl

pwcpoland@pl.pwc.com

 

 

KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. pracuje jako firma audytorska i doradcza od 1990 roku. Kancelaria jest od 1999 r. członkiem światowej Grupy MOORE STEPHENS. Grupa ta należy do największych korporacji firm audytorskich na świecie.

Kancelaria obecna jest w trzech lokalizacjach w Polsce: Centrala w Katowicach oraz Oddziały w Warszawie oraz we Wrocławiu.

Obecnie Kancelaria działa w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami jest siedmiu pracujących w kancelarii partnerów, specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Misją Kancelarii jest profesjonalne świadczenie usług dla dobra naszych klientów z poszanowaniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Kancelaria świadczy swe usługi na terenie Polski oraz całej Europy i Świata. Działalność obejmuje następujące obszary: audyt, ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe i gospodarcze, działalność szkoleniowa.

Kontakt:

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

ul. Powstańców 34

40-954 Katowice

telefon: 032 256-13-53

fax: 032 750-06-77

www.kpfk.pl

biuro@kpfk.pl

 

BZM Consulting

BZM Consulting Sp. z o.o. to prestiżowe biuro rachunkowe z siedzibą w samym centrum Katowic. Ich klienci to głównie spółki kapitałowe z udziałem kapitału zagranicznego działające na rynku krajowym i globalnym oraz średnie i duże przedsiębiorstwa polskie. Przedsiębiorcom oferują prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w biurze w Katowicach lub w Rudzie Śląskiej.

Misją firmy jest pomaganie klientom osiągnąć wymierne korzyści biznesowe poprzez świadczenie najwyższej jakości usług księgowych oraz doradztwa podatkowego. Wszystko w atmosferze partnerstwa i wzajemnego zaufania.

Zakres działalności firmy:

• Usługi księgowe – prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi kadrowo-płacowe, doradztwo księgowe;

• Doradztwo podatkowe;

• Outsourcing księgowy.

Zespół

W skład zespołu BZM Consulting wchodzą doradcy z wieloletnim doświadczeniem. Zespołem specjalistów kierują:

• Magdalena Bodniak – Zawadzka

• Jolanta Palatyńska

Kontakt

BZM Consulting Sp. z o.o.

40-121 Katowice,

ul. Chorzowska 50

tel +48 32 731 50 13

fax +48 32 731 50 14

www.bzmc.pl

biuro@bzmc.pl

 STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE

et

 

To najstarsza i największa polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od 1907 roku Stowarzyszenie dokłada starań, by jego członkowie odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami i postępowali zgodnie ze standardami etyki.

W dobie globalizacji i integracji europejskiej Stowarzyszenie dzięki swoim doświadczeniom i ugruntowanej pozycji dąży do rozwijania rachunkowości i rewizji finansowej, by odzwierciedlały dokonujące się nieustannie zmiany i spełniały wymogi globalnie uznawanych standardów. Dążenie to potwierdzane jest codzienną pracą i zaangażowaniem członków Stowarzyszenia zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.

Stowarzyszenie poczuwa się do odpowiedzialności za pomoc najsłabszym, by mogli oni się znaleźć w gronie najlepszych. Rozwijanie talentów wśród młodych ludzi i promocja nowych kadr poprzez umożliwienie im zdobycia gruntownej wiedzy jest jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia. Natomiast dla tych, którzy już poznali tajniki zawiłej sztuki, jaką jest rachunkowość i rewizja finansowa, Stowarzyszenie oferuje możliwość ustawicznego doskonalenia wiedzy i zapoznawania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi.

XXI wiek niesie ze sobą nowe, trudne wyzwania. Szybko zmieniające się przepisy prawa i warunki prowadzenia działalności wymagają od środowiska zawodu księgowych i finansistów ciągłego przystosowywania się. Zadania stawiane tej grupie zawodowej mają coraz bardziej interdyscyplinarny i złożony charakter. W tych nowych warunkach Stowarzyszenie reprezentuje wszystkich przedstawicieli środowiska zawodowego, pomagając im w nadążaniu za duchem czasów.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny

00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5

tel. 22 622 77 39, 22 622-77-40,

faks 22 622 77 81

ACK

Biuro Karier i Akademickie Centrum Kariery zostały powołane Zarządzeniem Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach nr 20/97 z dnia 16. 06. 1997 roku.

Początkowo jednostka ta miała jedynie wspomagać studentów w poszukiwaniu pracy po lub w trakcie studiów. Później okazało się, że będąc w bliskich kontaktach tak ze studentami, jak i przedsiębiorstwami wypełniła niszę rynkową dotyczącą relacji środowisko akademickie – pracodawcy.

Z dniem 15. 09. 2004 r. Akademia Ekonomiczna została wpisana do rejestru agencji zatrudnienie jako agencja pośrdenictwa pracy oraz agencja doradztwa personalnego.

Natomiast w dniu 08. 08. 2005 r. Akademickie Centrum Kariery została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00242/2005.

Podstawą działalności jest rzetelna oraz wiarygodna informacja zdobywana dzięki bezpośrednim kontaktom ze studentami uczelni, absolwentami oraz pracodawcami. Współpraca z kadrą naukową pozwala na najlepszą selekcję pozyskanych danych. Istniejąca baza danych umożliwia szybki dostęp do informacji o studentach i absolwentach oraz pozwala na wskazanie pracodawcom potencjalnych pracowników.

Kontakt

Biuro ACK

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

ul. Bogucicka 3a

40-266 Katowice

p. 303, 306 bud. B

tel. (0..32) 257 73 54

tel. (0..32) 257 73 57

tel./fax (0..32) 257 73 53

www.ack.ae.katowice.pl

ack@ae.katowice.pl