Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Konferencja OSCAR 2018

W dniach 17-18 kwietnia członkowie naszego koła – Agnieszka Laszczyk i Beata Bujoczek wzięły udział w XVII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Adeptów Rachunkowości OSKAR 2018 w Toruniu.

W pierwszym dniu zostały wygłoszone referaty, w dwóch sesjach referatowych. Członkinie miały również przyjemność uczestniczyć w warsztatach z Rachunkowości Budżetowej.
Koniec dnia upłynął na wspólnej integracji uczestników konferencji w EscapeRoomie oraz na rozgrywkach gier w Cyber Machinie.

18 kwietnia reprezentantki koła wygłosiły swój referat nt.”Zawód księgowego – analiza porównawcza w odniesieniu do biegłego rewidenta i doradcy podatkowego, na postawie badań przeprowadzonych wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konferencji jak i dziękujemy Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za zaproszenie, miłą atmosferę oraz profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie konferencji