Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

VI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości już za nami…

VI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości odbyły się w dniach 8 – 10 kwietnia 2015 roku. Drużyny z Gdańska, Poznania, Torunia, Rzeszowa i Katowic zmierzyły się w czterech konkursach, a także miały okazję zwiedzić zabytkową kopalnię Guido w Zabrzu. Wszyscy jak zawsze dobrze się bawili i bogatsi o nowy bagaż doświadczeń wrócili na swoje macierzyste uczelnie

 

8 kwietnia – CASE STUDY zorganizowany przez ACCA

Pierwszy z konkursów zorganizowany został przez członków Association of Chartered Certified Accountants.  ACCA to międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Konkurs obejmował audyt wewnętrzny we wszystkich jego aspektach: planowania, realizacji, raportowania, komunikacji, zarządzania i administracji oraz otoczenie audytu wewnętrznego: ryzyko, system kontroli wewnętrznej.

Najlepsza w tym konkursie okazała się drużyna z Torunia w składzie: Aniela Potka, Joanna Szczutkowska i Paulina Wiśniewska.

Tegoroczna edycja Dni Rachunkowości wprowadzała śląskie motywy, dlatego po konkursie zaprezentował się uczelniany Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”. Przygotowany przez nich program miał przybliżyć uczestnikom tradycje naszego regionu związane z tańcem i śpiewem.

 

9 kwietnia – CASE STUDY zorganizowany przez EY

Uczestnicy zmierzyli się z przykładowym zadaniem z życia audytora, przygotowanym przez znaną na rynku firmę audytorską. Konkurs pozwolił na sprawdzenie wiedzy w praktycznym zadaniu z zakresu: konsolidacji, przepływów pieniężnych, zmiany polityki rachunkowości i korekty błędów.

Wyniki konkursu prezentowały się następująco:

I.     miejsce – drużyna z Poznania: Klaudia Kąkol, Kamil Wiśniewski

II.     miejsce – drużyna z Gdańska: Edyta Król, Monika Naumczyk, Ewa Pokornicka

III.     miejsce – drużyna z Torunia: Aniela Potka, Joanna Szczutkowska, Paulina Wiśniewska

W tym dniu została też przeprowadzona gra miejska pt. „Strajk generalny”. Zwycięskie drużyny to:

     I.     miejsce – drużyna z Torunia: Aniela Potka, Joanna Szczutkowska, Paulina Wiśniewska

  II.     miejsce – drużyna z Gdańska: Edyta Król, Monika Naumczyk, Ewa Pokornicka

III.     miejsce – drużyna z Rzeszowa: Anna Kowal, Magdalena Pączek, Lidia Śmigiel

Dopełnieniem atrakcji było zwiedzanie kopalni Guido w Zabrzu oraz wyjście na kręgle.

 

10 kwietnia – CASE STUDY zorganizowany przez BZM Consulting

Piątkowe spotkanie z firmą BZM Consulting sprawdziło umiejętności praktyczne z zakresu podatkowej księgi przychodów i rozchodów . Uczestnicy mogli wejść w rolę księgowego i wykonać czynności na co dzień wpisane w zakres jego obowiązków. Specjaliści z BZM Consulting po zapoznaniu się z rozwiązaniami zaproponowanymi przez drużyny, wybrali trzy najlepsze, którym zostały wręczone nagrody niespodzianki, a były to:

     I.     miejsce – drużyna z Poznania: Klaudia Kąkol, Kamil Wiśniewski

  II.     miejsce – drużyna z Gdańska: Edyta Król, Monika Naumczyk, Ewa Pokornicka

III.     miejsce – drużyna z Rzeszowa: Anna Kowal, Magdalena Pączek, Lidia Śmigiel

 

W tym roku VI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości odbywały się przede wszystkim ze śląskim charakterem. Organizując poczęstunki na przerwach między konkursami, podjęliśmy uczestników regionalnymi wyrobami. Dla potrzymania motywu obsługiwaliśmy uczestników w śląskich strojach ludowych. Ponadto pojechaliśmy do Kopalni Guido, by wszyscy mogli poznać specyfikę naszego terenu.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w następnych edycjach Dni Rachunkowości.