Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Spadek obrotów gospodarczych u przedsiębiorcy

W przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,wtedy pod pojęciem miesiąc rozumie się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

Czytaj dalej..

Tarcza antykryzysowa-ustawa zatwierdzona

Już jest ostateczna wersja ustawy zawierająca rozwiązania projektu tarczy antykryzysowej!!!
Od dziś będziemy informować was o tym jakie korzyści niesie ona dla przedsięborców i nie tylko.
Jednym z punktów pomocy dla przedsiębiorcy jest możliwość ubiegania się o środki z Funduszu

Czytaj dalej..

IP BOX

  •  Cele:
    • Zwiększenie atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej       w Polsce,
    • Zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych oraz patentów wydawanych przez Urząd Patentowy w Polsce oraz liczby patentów europejskich i międzynarodowych uzyskanych przez polskie podmioty,
    • Zachęcenie
Czytaj dalej..

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

WIS wiąże organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem.

  • Wprowadzona do ustawy o VAT ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i
Czytaj dalej..

Ulga za złe długi

Nowelizacją ustawy PIT oraz ustawy CIT wprowadzono odpowiednio do pierwszej z ustaw art. 26i oraz do drugiej art. 18f. Analogiczne brzmienie obu przepisów umożliwia podatnikowi-wierzycielowi pomniejszenie przychodu o kwotę niezapłaconych wierzytelności tzw. ulga za złe długi. Dłużnik z kolei, będzie

Czytaj dalej..

Mechanizm Podzielonej Płatności

Szczegółowy wykaz towarów i usług, dla których wprowadzono obowiązkowy MPP, zawiera załącznik do ustawy zmieniającej (załącznik nr 15 do ustawy o VAT). Należy podkreślić, że obligatoryjnym MPP zostały objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość,

Czytaj dalej..

Jednolity Plik Kontrolny

Nowy JPK_VAT od 2020 roku. Co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek korzystać z nowego, przesyłanego elektronicznie co miesiąc, pliku JPK_VAT. Obowiązek:

  •    Od 1 stycznia 2020 r. obejmie wyłącznie dużych podatników (ponad
Czytaj dalej..

Mały podatnik

Wśród wielu zmian podatkowych, które zostały wprowadzone w 2020 roku, znalazło się podwyższenie limitu dla małych podatników w podatku PIT oraz CIT.

W praktyce oznacza to, że limit przychodów decydujący o statusie małego podatnika dla celów PIT oraz CIT będzie

Czytaj dalej..