Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Spotkania z podatkami i rachunkowością

Koło Naukowe Prawa Podatkowego UŚ oraz Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” mają przyjemność zaprosić na wydarzenie pt. „Spotkania z podatkami i rachunkowością”, w ramach którego członkowie obu Kół przedstawią zainteresowanym osobom szczegółowe kwestie związane z prawem podatkowym i regulacjami bilansowymi, z uwzględnieniem praktyki obrotu gospodarczego.

„Spotkania z podatkami i rachunkowością” są kontynuacją organizowanych już od kilku lat „Naukowych Śród”, w ramach których organizowano także „Akademię rachunkowości dla prawników”.

Wydarzenie to, będąc owocem współpracy kół naukowych z dwóch różnych uniwersytetów, jest studencką inicjatywą stanowiącą cykl spotkań z zakresu dwóch stykających się ze sobą dziedzin prawa i ekonomii – podatków i rachunkowości.

„Spotkania…” mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 🙂

https://www.facebook.com/events/815804191802185/